Incontinence

Přibližně 1,5 milionu osob v čR trpí nějakou formou inkontinence. Očekává se, že tento počet v průběhu příštích 40 let výrazně vzroste. Problémy s močovým měchýřem mohou trpět jak muži, tak ženy všech věkových kategorií. Bohužel se zdá, že jde stále o tabu, o němž se otevřeně nemluví, jak by se mluvit mělo, zvláště vezmeme-li v úvahu počet lidí postižených příznaky. Skutečně v tom nejste sami...

Normální vzorec vyměšování moči je těžké definovat, člověk od člověka se liší. Obecně se má za to, že většina dospělých osob vyměšuje moč v průběhu dne ve 3–5hodinových intervalech.

Typy močové inkontinence

Stresová močová inkontinence

Mimovolný únik (moči) při námaze či úsilí nebo kýchání či kašli.

Urgentní inkontinence moči

Mimovolný únik (moči) doprovázený či bezprostředně následovaný potřebou.

Smíšená močová inkontinence

Mimovolný únik (moči) spojený s potřebou a také s námahou, vynakládáním úsilí, kýcháním nebo kašlem.

Močová inkontinence z přetékání

Způsobuje chronickou retenci moči – příznaky bývají podobné stresové a urgentní inkontinenci, ale jsou doprovázeny pocitem neúplného vyprázdnění močového měchýře.

Funkční inkontinence

Faktory, které mohou ovlivnit schopnost osoby dostat se včas na toaletu, např. špatná mobilita, problémy s obratností a faktory z vnějšího prostředí, např. nedostupnost toalety.

Pasivní/reflexní inkontinence

Močení bez varování.