Přátelská k životnímu prostředí

Společnost Attends neustále hledá nové cesty, jak redukovat odpad a nabídnout nové, vylepšené materiály kompatibilní s životním prostředím. Každá iniciativa týkající se nového produktu se hodnotí podle vlivu na životní prostředí.


Snažíme se minimalizovat dopad na životní prostředí:

  • Neustále vyhodnocujeme působení našich dodavatelů na životní prostředí.
  • Kupujeme produkty, jejichž vlastnosti známe a které mají malý vliv na životní prostředí.
  • Minimalizujeme odpad a třídíme jej pro opětovné použití či recyklujeme, kdykoli je to technicky a ekonomicky přiměřené.
  • Prostřednictvím optimalizace logistiky minimalizujeme nároky na přepravu.
  • Sledujeme využití energie a minimalizujeme její používání, kdykoli je to možné.
  • Vzděláváme a motivujeme své kolegy, aby minimalizovali dopad každodenní práce na životní prostředí.
  • Máme otevřený postoj v environmentálních otázkách vůči našim zákazníkům, dodavatelům a zainteresovaným stranám.
  • Plníme nároky environmentální legislativy, a kde je to možné, tam je překonáváme.

Naše environmentální politika je pod neustálým dohledem a kontrolou, abychom zajistili, že aktuálně a účinně reaguje na potřeby našeho podnikání a zákazníků.

Další informace o úsilí společnosti Domtar zajistit udržitelnost naleznete na stránce Udržitelnost Domtar.