Attends products for all

Lehká inkontinence

Úniky několika kapek moče. U žen často spojené se zakašláním, smíchem, kýchnutím nebo cvičením. U mužů se projevuje únikem několika kapek moče po domočení.

Střední inkontinence

Malé, někdy i větší úniky moče. Ne vždy včasné dosažení toalety. Možné naléhavé nutkání na močení.

Těžká inkontinence

Velký únik moče bez možnosti včasného dosažení toalety. Omezená nebo žádná kontrola nad svěrači.

Ostatní pomůcky

Níže naleznete seznam produktů, které lze použít jako doplněk inkontinenčních pomůcek Attends.