Ochrana životního prostředí

Společnost Attends souhlasí s názorem, že řešení lze nalézt pouze změnou chování světové populace a spotřeby zdrojů. Ať už jednáme jako jednotlivec, firma nebo člen komunity, je důležité, abychom společně redukovali a omezili veškeré škodlivé dopady našeho jednání. Práce na ochraně životního prostředí je nepřetržitý proces, který nikdy nekončí, a všichni si musíme uvědomit, jak a proč musíme myslet a jednat ekologicky.

Udržitelnost 

Z naší strany věříme, že to znamená zavázat se k odpovědné a pečlivé interakci s životním prostředím, neustále zlepšovat efektivitu využívání energie a zdrojů a posuzovat naši 

provozní výkonnost s ohledem na její dopad. Do tohoto procesu jsme zapojili a budeme i nadále zapojovat zaměstnance, partnery, zákazníky, spotřebitele a přátele, abychom umožnili sdílení osvědčených postupů a vzájemné učení, což, jak věříme, povede k mnohem účinnější a produktivnější iniciativě s větším a rychlejším pokrokem směrem k našemu cíli.

SustainabilitySustainabilitySustainability

Jedním z kroků, jak převzít odpovědnost a zapojit se, je informovat a vzdělávat naše zákazníky a spotřebitele, aby si vybrali správné individualizované produkty. Koncoví uživatelé nejčastěji používají předimenzované výrobky s vyšším stupněm absorpce, protože si myslí, že je potřebují "pro každý případ", a protože neznají skutečný objem úniku.

To má za následek zbytečně vysokou spotřebu. Je na nás, abychom je nasměrovali a poskytli jim nejlepší řešení pro jejich život a zároveň zvýšili povědomí o naší přírodě a životním prostředí.

V tom se snažíme udělat co nejvíc.

  •  100 % lesních surovin pochází z certifikovaných nebo kontrolovaných zdrojů.
  • 100 % elektřiny z obnovitelné vodní energie s kompenzací klimatu znamená nulové emise.

Elektřina používaná v továrně je vodní elektřina, která je uhlíkově kompenzována, aby se stala klimaticky neutrální. To je v souladu se zlatým standardem, což je jediný standard certifikace klimatu, který schválilo a kterému důvěřuje více než 80 mezinárodních ekologických organizací, včetně Světového fondu na ochranu přírody (WWF) a Greenpeace. Vodní elektrárny se v USA vyznačují velmi nízkými emisemi skleníkových plynů. V celém životním cyklu elektřiny činí emise 9 g na kilowatthodinu, zatímco v případě severského mixu elektřiny je to 50 g. To, co kompenzujeme, jsou emise spojené s výstavbou přehrad a elektráren a jejich údržbou.