Podmínky

Autor si vyhrazuje, že nenese odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost ani kvalitu poskytovaných informací. Nároky na odškodnění za škody způsobené použitím poskytovaných informací, a to včetně neúplných či nesprávných informací, budou proto odmítnuty.

Veškeré nabídky jsou nezávazné a nenesou s sebou žádné povinnosti. Autor je oprávněn bez zvláštního upozornění rozšířit, změnit nebo částečně či zcela smazat části stránek nebo celou publikaci včetně všech nabídek a informací.

Doporučení a odkazy

Autor neodpovídá za žádný obsah, který jeho stránky zmiňují nebo ke kterému odkazují – s výjimkou případů, kdy je plně obeznámen s nelegálností obsahu a byl by schopen zamezit tomu, aby si návštěvníci jeho webových stránek stránky s takovým obsahem prohlíželi. Dojde-li v souvislosti s používáním informací uvedených na stránkách k jakékoli škodě, nese odpovědnost pouze autor příslušných stránek, nikoli osoba, která takové stránky zmiňuje. Autor dále neodpovídá za žádný obsah či zprávy publikované uživateli z diskusních skupin, návštěvních knih nebo adresářů uvedených na jeho stránce.

Autorské právo

Záměrem společnosti Attends je nepoužívat k publikaci žádné materiály podléhající autorskému právu, nebo pokud to není možné, označit příslušný objekt jako objekt autorskému právu podléhající.

Záměrem autora je nepoužívat k publikaci žádné materiály podléhající autorskému právu, nebo pokud to není možné, označit příslušný objekt jako objekt autorskému právu podléhající. Autor si vyhrazuje autorské právo na veškerý obsah, který sám vytvořil. Bez autorova souhlasu je zakázáno kopírovat nebo používat objekty, jako jsou grafy, zvuky či text, v jiných elektronických či tištěných publikacích.

Zřeknutí se odpovědnosti a právní platnost

Toto zřeknutí se odpovědnosti je třeba chápat jako součást internetové publikace, z níž jste byli odkazem přesměrováni. Pokud některé části nebo jednotlivé podmínky tohoto prohlášení nejsou v souladu se zákonem nebo správné, nemá to vliv na obsah ani platnost částí ostatních.

Soubory cookie (smluvní podmínky)

Soubory cookie jsou informační soubory uložené ve vašem počítači, díky kterým si mohou weby zapamatovat, kdo jste, a informace o vaší návštěvě. Na webech, které používají soubory cookie, naleznete zásady používání souborů cookie, které uvádějí podrobné informace o souborech cookie používaných na webu, o možnostech jejich deaktivace a souvisejících důsledcích.