Zásady Ochrany Osobních Údajů

Poslední aktualizace: 20. března 2018

Tyto Zásady ochrany osobních údajů („Zásady ochrany osobních údajů“) popisují naše postupy v souvislosti s osobními údaji, které poskytnete některé evropské společnosti, jež je součástí naší Skupiny („Domtar Personal Care Europe“), a to jakýmikoli prostředky, včetně offline formulářů (například objednávek produktů), telefonních hovorů, e-mailu, faxu nebo webové stránky, kterou provozuje (jak je uvedeno v příslušných podmínkách použití) společnost Domtar Personal Care Europe („Webová stránka“) („Osobní údaje“). Aktualizovaný seznam společností Domtar Personal Care Group je k dispozici zde:

Country Entity Incorporation Number Address
Austria Attends GmbH No. HRB 5042 Klammstrasse 1, 4020, Linz, Austria
Germany Attends GmbH No. HRB 5042 Am Kronberger Hang 3, 65824, Schwalbach am Taunus, Germany
Belgium Attends BVBA No. 0465664336 3140 Keerbergen, Haachtsebaan, 119 box 1, Belgium
Spain Laboratoris Indas, S.A.U. Tax Number ES A45002516 Paseo del Club Deportivo, no.1, Edf. 18 Planta Baja y Primera Derecha (Parque Empresarial La Finca) 28223 Pozuelo de Alarcón - Madrid, Spain
Spain Domtar Personal Care Europe, S.L.U. Tax Number ES B85004604 Paseo del Club Deportivo, no.1, Edf. 18 Planta Baja y Primera Derecha (Parque Empresarial La Finca) 28223 Pozuelo de Alarcón - Madrid, Spain
France Indas Eurl 815 279 732 R.C.S. Lyon Avenue Satolas Green Cap Arrow 69330 Pusignan, France
Norway Attends AS No. 980609162 Klingenberggata 7, 0161, Oslo, Norway
Netherlands Attends BV No. 000016055543 Boslaan 19, 8302AA Emmeloord, Netherlands
Portugal Indas Portugal, Produtos de Saude, Hospitalares e de Higiene Sociedade Unipessoal, Lda Registration and Tax Number 503505196 Rua Padre Americo, no 14-B, Escritorio 1, Freguesia de Lumiar, Concelho de Lisboa, 1600-648, Lisbon, Portugal
United Kingdom Attends, Ltd No. 03718732 Unit 10, Mariner Court, Calder Park, WF4 3FL, Wakefield, England, UK
Sweden Attends AB No. 556757-7258 Jarnvagsgatan 4, 57824, Aneby, Sweden
Sweden Attends Healthcare AB No. 556563-1867 Jarnvagsgatan 4, 57824, Aneby, Sweden
Switzerland Attends GmbH No. CH-105.156.905 Baslerstrasse 15, 4310, Rheinfelden, Switzerland

1. Aktualizace těchto Zásad ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme měnit. Pohledem na vysvětlivku „Poslední aktualizace“ v horní části dokumentu zjistíte, kdy byly tyto Zásady ochrany osobních údajů naposledy revidovány. Zpracování vašich Osobních údajů se řídí Zásadami ochrany osobních údajů platných v době shromáždění vašich Osobních údajů, pokud jste nerozhodli jinak nebo pokud jinak nestanovuje platný zákon.

2. Kdo určuje, jaké Osobní údaje se mají shromažďovat, a jak a za jakými účely (správce údajů)?

Správcem údajů („my“, „nás“ nebo „naše“) je:

 1. (1) za všech okolností společnost Domtar Personal Care Europe, která provozuje příslušnou webovou stránku. Informace o společnosti najdete v oddílu Základní informace o ochraně údajů;
 2. pokud zakoupíte nebo použijete určitý online produkt nebo službu (mimo běžné procházení webových stránek), společnost Domtar Personal Care Europe s vámi uzavírá smlouvu o daném produktu nebo službě, jak je uvedeno v příslušných podmínkách pro zakoupení nebo použití příslušného produktu nebo služby.

Veškeré podmínky týkající se našich produktů a služeb, včetně těchto Zásad ochrany osobních údajů, mohou být přiřazeny jakékoli třetí straně (pokud v nich není výslovně uvedeno jinak).

3. Dle jakého oprávnění jsou zpracovány vaše údaje?

TZpracování vašich Osobních údajů bude provedeno na legitimním základu:

 1. – vašeho výslovného souhlasu;
 2. plnění smlouvy mezi vámi a námi (například když si zakoupíte nebo objednáte jeden z našich produktů nebo služeb, nebo když si vyžádáte nebo objednáte libovolný bezplatný vzorek. Bez vašich Osobních údajů vám nebudeme moci poskytnout objednané produkty nebo služby, nebo požadované vzorky).

4. Jak shromažďujeme vaše Osobní údaje?

Přímo od vás, když s námi spolupracujete, například když nám předáte požadované informace po telefonu či e-mailem, nebo je uvedete ve formulářích, o jejichž vyplnění vás můžeme požádat, a některé informace rovněž shromažďujeme automaticky při použití našich produktů nebo služeb, například pokud kliknete na reklamu umístěnou na webových stránkách nebo jiných médiích.

5. Které Osobní údaje používáme a za jakým účelem?

Osobní údaje shromažďujeme (automaticky z formulářů, o jejichž vyplnění vás můžeme požádat nebo které nám poskytnete v e-mailových nebo telefonických dotazech, jež mohou zahrnovat údaje související se zdravím, například stupeň inkontinence, lékařské předpisy apod.) dle potřeb pro následující účely:

 1. Vyhodnocení žádosti o nasmlouvání našich produktů nebo služeb nebo účast v libovolné soutěži. To může zahrnovat například ověření, zda jste způsobilí pro účast v soutěži, nebo kontrolu úvěruschopnosti, pokud chcete zakoupit nějaký produkt, atd.
 2. Správa obchodní činnosti, včetně správy objednávek, vzorků produktů, faktur, správy plateb a doručení objednávek.
 3. Poskytnutí produktu nebo služby, které jste požadovali, a správa vzájemného smluvního vztahu. Například za účelem odpovědi na vaše otázky nebo komentáře, které nám zašlete; odeslání požadovaných informací nebo vzorků; plnění a vymáhání podmínek, které se týkají produktu nebo služby (a které mohou v závislosti na produktu či službě zahrnovat záznamy hovorů mezi námi a vámi jako důkaz poskytnutí produktu nebo služby, nebo za účelem určení porušení podmínek, které se týkají produktu nebo služby, za účely vyúčtování, fakturace a ověření platby, vybírání dluhů, zařazení oznámení o nezaplacených, nesplacených nebo vymahatelných dluhů, jejichž platba po vás byla požadována, mezi dokumenty o solventnosti); udělení ceny, pokud vyhrajete soutěž; zveřejnění obsahu, který jste odeslali ke zveřejnění; sdílení vašich Osobních údajů s organizacemi pro zpracování plateb; žádosti o vyplnění dotazníku, abyste lépe rozuměli své situaci a lépe vyhodnotili své potřeby, atd.
 4. Dodržení našich (smluvních nebo právních) závazků nebo obhajoba našich zájmů v soudních nebo správních řízeních (v jakékoli relevantní jurisdikci). Zde patří například odpovědi na požadavky vládních a soudních příkazů libovolných kompetentních jurisdikcí nebo sdílení Osobních údajů s jinými dozorovými orgány v souvislosti s jakýmkoli povinným požadavkem; dodržení zásad naší Skupiny (například zásady boje proti úplatkářství) nebo sdílení informací se zdravotní nebo jinou pojišťovnou; reakce na soudní stíhání, jako je soudní obsílka nebo žádost o vyhledání, plnění zákonného práva a provádění nápravných opatření; obhajoba ve při a správa jakýchkoli interních stížností nebo nároků (které lze vykázat prostřednictvím interního systému whistleblowingu podle příslušných zásad dostupných na adrese http://www.domtar.ethicspoint.com).
 5. Provádění jakékoli reorganizace, sloučení, prodeje, spojení s jiným podnikem, přiřazení, přesunu nebo jiného převodu celého podniku, aktiv nebo akcií či libovolné jejich části. Jako příklad můžeme uvést prodej našich aktiv v souvislosti s konkurzním řízením nebo vnitroskupinovým podnikem nebo reorganizací podniku.
 6. Analýza, jak naši zákazníci používají naše produkty a služby, a zkvalitnění našeho podnikání. To zahrnuje například analýzu statistických údajů o používání našich webových stránek a veškeré zpětné vazby na naše podnikání nebo doporučení, které nám můžete poskytnout.
 7. Akceptace vašich preferencí, které se týkají přímého marketingu a cílených reklam. Sdělení přímého marketingu, která můžete dostávat různými kanály (například poštou, po telefonu, e-mailem, textovou zprávou nebo jinými elektronickými cestami) a stát se tak objektem cílené reklamy, pocházejí z oblastí osobní péče, zdravotních zařízení, kosmetických a hygienických produktů a služeb, které vám mohou či nemusí být přizpůsobeny (tzn. šité na míru vašemu profilu). Kdykoli nám tedy poskytnete Osobní údaje (například když nás požádáte o naše produkty nebo služby), můžete být v tom směru požádáni o vaše preference a mohou vám být poskytnuty informace o typu dostupného přímého marketingu a zda vám my nebo třetí strana můžeme zasílat informace formou takového přímého marketingu nebo na vás cílit reklamu. Také se můžete přihlásit k odběru jednoho z našich informačních zpravodajů. Chcete-li ukončit přímý marketing nebo cílenou reklamu, můžete nám zaslat požadavek, jak vysvětlujeme v oddílu 9. Kromě toho, a v souvislosti s přímým marketingem elektronickou formou, kde to vyžadují platné zákony, od vás budeme v každém sdělení požadovat souhlas a budeme vás informovat, jak přímo a bezplatně (mimo poplatky za přenos vašeho požadavku) zrušit tento odběr. Na váš požadavek ve všech případech odpovíme, co nejdříve to bude možné a v rámci zákonem stanoveného termínu (pokud nějaký existuje).

Berte prosím na vědomí, že pokud zrušíte odběr našich marketingových zpráv, stále vám budeme posílat zprávy nutné pro vyhovění jiným účelům (například administrativní zprávy související s provozem produktu nebo služby).

6. Jak dlouho budeme uchovávat vaše Osobní údaje?

Vaše Osobní údaje budeme uchovávat 7 let pro výše uvedené účely 1 až 5, pokud nebude existovat trvalý právní důvod, který nás donutí zablokovat a uchovat údaje po delší dobu.

Vaše Osobní údaje budeme uchovávat po neurčitou dobu pro výše zmíněné účely 6 až 7, pokud nevezmete zpět svůj souhlas.

. Které Osobní údaje a za jakými účely sdílíme se třetími stranami?

Osobní údaje mohou být použity nebo sdíleny s jinými společnostmi Domtar Group po celém světě (seznam společností Domtar Group najdete pod následujícím odkazem: http://www.attends.eu/corporate/List_Domtar_entities.pdf), nebo jinými třetími stranami, pokud:

 1. je to nutné pro následující účely zmíněné v oddíle 5 výše: (1) vyhodnocení žádosti o nasmlouvání našich produktů nebo služeb nebo účast v libovolné soutěži, (2) správa prodejů, (3) poskytnutí produktu nebo služby, které jste požadovali, a správa vzájemného smluvního vztahu, (4) dodržení našich (smluvních i právních) závazků nebo obhajoba našich zájmů v soudních nebo správních řízeních, (5) provádění jakékoli reorganizace, sloučení, prodeje, spojení s jiným podnikem, přiřazení, přesunu nebo jiného převodu celého podniku, aktiv nebo akcií či libovolné jejich části (6) analýza, jak naši zákazníci používají naše produkty a služby, a zkvalitnění našeho podnikání;
 2. je nutné (7) akceptovat vaše preference týkající se přímého marketingu a cílených reklam (zmíněné v oddílu 5 výše), tj. zda souhlasíte s přijímáním marketingových sdělení a cílených reklam;
 3. sledujeme některý z výše zmíněných účelů (například poskytovatelé cloudových služeb pro nás zajišťují infrastrukturu ICT, kterou používáme, abychom vám mohli poskytnout produkt nebo službu, nebo správní a podpůrné služby nebo služby správy Skupiny, včetně ICT, podpory ve finanční oblasti nebo v oblasti účetnictví a interních auditů).

Všichni tito příjemci třetích stran se mohou nacházet po celém světě, kam patří i oblasti mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) (například USA*). Tyto země mohou poskytovat standardy ochrany osobních údajů, které nejsou nutně stejné, jako standardy používané v EHP (v takovém případě stanovíme konkrétní opatření, která ochrání osobní údaje s původem v EHP, například zajištěním, aby třetí strana dodržovala některou ze zásad štítu na ochranu soukromí, aby podléhala jinému odpovídajícímu zjištění nebo aby s námi uzavřela písemnou smlouvu s požadavkem, že daná třetí strana poskytne stejnou úroveň ochrany osobních údajů, jaká je vyžadována v EHP).

(*) Jedná se o konkrétní případ naší americké pobočky – Attends Healthcare Products Inc. (8081 Arco Corp Drive, Suite 330, Raleigh NC 27617).

Vaše Osobní údaje mohou být sdíleny také s veřejnými orgány v souladu s právními závazky.

8. Jaká je vaše zodpovědnost, když nám poskytnete své Osobní údaje nebo k nim povolíte přístup?

Při poskytnutí vašich Osobních údajů vám musí být 18 a více let (*), poskytnuté údaje musí být přesné a musíte je udržovat aktuální. Musíte dodržovat veškeré právní požadavky ohledně ochrany osobních údajů, které se na vás vztahují. Musíte splňovat veškerá bezpečnostní opatření na webové stránce a nesmíte je zakázat. Pokud jednáte jako (de jure nebo de facto) zástupce právnické osoby, musíte poskytnout pouze vaše pracovní kontaktní informace (a nikdy vaše soukromé kontaktní informace).

(*) Nemáme v úmyslu shromažďovat nebo předávat Osobní údaje osob mladších 18 let a požadujeme, abyste nám takové Osobní údaje neposkytovali.

9. Jaká jsou vaše práva, pokud poskytnete Osobní údaje?

Chcete-li uplatnit svá práva, můžete nás kontaktovat (na e-mailové adrese dpc.dataprivacy@domtar.com spolu s psaným důkazem vaší identity) a:

(i) požádat nás o informace o vašich údajích (právo na přístup); (ii) požadovat, aby byly vaše Osobní údaje opraveny nebo odstraněny, pokud nejsou přesné nebo kompletní (právo na opravu nebo zrušení); (iii) požadovat omezení zpracování vašich Osobních údajů (právo na omezení zpracování); (iv) vznést námitku na zpracování vašich Osobních údajů, když zpracování sleduje legitimní zájem (viz odstavec 3. „Dle jakého oprávnění jsou zpracovány vaše údaje?“) (právo vznést námitku proti zpracování); (v) požadovat přenositelnost vašich údajů (právo na přenositelnost údajů); (vi) vznést námitku na automatické individuální rozhodování, včetně vytváření profilů. Na váš požadavek ve všech případech odpovíme, co nejdříve to bude možné a v rámci zákonem stanoveného termínu.

Kromě toho v případech, kdy se zpracování zakládá na souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli vzít zpět, aniž by to mělo vliv na zákonnost předchozího zpracování.

Pokud si myslíte, že jsme porušili vaše uznaná práva, můžete vznést stížnost prostřednictvím místního orgánu pro ochranu údajů:

Country Incorporation Number Address
Austria Österreichische Datenschutzbehörde http://www.dsb.gv.at/
Belgium Commission de la protection de la vie privée Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer http://www.privacycommission.be/
Croatia Croatian Personal Data Protection Agency http://www.azop.hr/
Czech Republic The Office for Personal Data Protection - Urad pro ochranu osobnich udaja http://www.uoou.cz/
Estonia Estonian Data Protection Inspectorate (Andmekaitse Inspektsioon) http://www.aki.ee/en/
Finland Office of the Data Protection Ombudsman http://www.tietosuoja.fi/en/
France Commission Nationale de l'informatique et des Libertés - CNIL http://www.cnil.fr/
Germany Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit - The competence for complaints is split among different data protection supervisory authorities in Germany. http://www.bfdi.bund.de/
Hungary National Authority for Data Protection and Freedom of Information http://www.naih.hu/
Ireland Data Protection Commissioner http://www.dataprotection.ie/
Italy Garante per la protezione dei dati personali http://www.garanteprivacy.it/
Latvia Data State Inspectorate http://www.dvi.gov.lv/
Lithuania State Data Protection http://www.ada.lt/
Luxembourg Commission Nationale pour la Protection des Données http://www.cnpd.lu/
Netherlands Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/
Norway Datatilsynet The Data Inspectorate https//www.datatilsynet.no/
Poland The Bureau of the Inspector General for the Protection of Personal Data - GIODO http//www.giodo.gov.pl/
Portugal Comissão Nacional de Protecção de Dados - CNPD http//www.cnpd.pt/
Romania The National Supervisory Authority for Personal Data Processing http//www.dataprotection.ro/
Slovakia Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic http//www.dataprotection.gov.sk/
Slovenia Informatio Commissioner http//www.ip-rs.si/
Spain Agencia de Protección de Datos http//www.agpd.es/
Sweden Datainspektionen http//www.datainspektionen.se/
Switzerland Data Protection and Information Commissioner of Switzerland Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter https://www.edoeb.admin.ch/
United Kingdom The Information Commissioner's Office https://www.ico.org.uk/

Další informace najdete pod následujícím odkazem: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně zpracování vašich údajů nebo našich Zásad ochrany osobních údajů, můžete e-mailem kontaktovat našeho úředníka pro ochranu soukromí (DPO) (dpc.dataprivacy@domtar.com). Rádi vám pomůžeme.