Snížené emise uhlíku

Nižší uhlíková stopa

Emise skleníkových plynů se velkou měrou podílí na tom, jaký má náš výrobní proces dopad na životní prostředí. V roce 2003 jsme provedli první energetický audit a vypočetli jsme množství emisí skleníkových plynů generovaných naším závodem. Od té doby neustále pracujeme na snižování spotřeby energie a snažíme se přejít na udržitelnější energetická řešení:


2003

První energetický audit ve firmě Attends

2005

Recyklace tepla ze systému stlačeného vzduchu

2007

Recyklace tepla z odpadního vzduchu z výroby

Read More
*(kompenzace emisí skleníkových plynů vznikajících při výrobě obnovitelné energie s certifikací Gold Standard).

V roce 2021 se firma Attends v rámci svého hodnotového řetězce rozhodla přispět ke snížení emisí, a to prostřednictvím finančních příspěvků do verifikovaných projektů. Tento finanční příspěvek na ochranu klimatu se rovná našim zbývajícím 5 % emisím Scope 1 a 2 a některým emisím Scope 3 – jako jsou energetické emise „směrem nahoru“, dojíždění zaměstnanců a služební cesty.

Přečtěte si více o

Přečtěte si více o tom, jak nakládáme s odpady bez potřeby skládkování a o naší výrobě.

Přečtěte si více

Nordic Swan Ecolabel & Oeko-tex

Přečtěte si více

Přečtěte si více o našich výrobcích, baleních a logistice.

Přečtěte si více