Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace: 5 Nov 2021.

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen  „Zásady ochrany osobních údajů“)popisují naše postupy v souvislosti s osobními údaji, které poskytnete kterémukoliv evropskému subjektu skupiny ATTINDAS HYGIENE PARTNERS (dále jen „Attindas“) jakýmkoliv způsobem včetně off-line formy (např. prostřednictvím objednávky produktů), telefonních hovorů, e-mailu, faxu nebo webových stránek provozovaných Attindas (jak je uvedeno v příslušných podmínkách užívání) (dále jen  „Webové stránky“). Aktualizovaný seznam subjektů Attindas v Evropě je uveden níže:

Země Subjekt Identifikační číslo Adresa
Rakousko Attends GmbH FN 183747 t Klammstrasse 1, 4020, Linec, Rakousko
Německo Attends GmbH
Pověřený zástupce ve VB: Attends Ltd. (podrobnosti viz níže)
Č. HRB 5042 Am Kronberger Hang 3, 65824, Schwalbach am Taunus, Německo
Belgie Attends BVBA Č. 0465664336 C/O Regus, Martelarenplein 20E, Leuven 3000
Spain Laboratorios Indas, S.A.U. Tax Number ES A45002516 Paseo del Club Deportivo, nº1, Edf. 18 Planta Baja y Primera Derecha (Parque Empresarial La Finca) 28223 Pozuelo de Alarcón – Madrid, Spain
Finsko Attends OY Č. 1526265-2 PB 7330 00002 Helsinky
Španělsko Laboratorios Indas, S.A.U. Daňové číslo ES A45002516 Paseo del Club Deportivo, nº1, Edf. 18 Planta Baja y Primera Derecha (Parque Empresarial La Finca) 28223 Pozuelo de Alarcón – Madrid, Španělsko
Španělsko Attindas Hygiene Partners Spain, S.L.U. Daňové číslo ES B85004604 Paseo del Club Deportivo, nº1, Edf. 18 Planta Baja y Primera Derecha (Parque Empresarial La Finca) 28223 Pozuelo de Alarcón – Madrid, Španělsko
Francie Indas Eurl 815 279 732 R.C.S. Vienne 8 rue Joseph Cugnot, CS 92004, 38307 Bourgoin-Jallieu Cedex, Francie
Norsko Attends As Č. 980609162 Klingenberggata 7, 0161, Oslo, Norsko
Nizozemsko Attends BV KVK NO: 34112346 Oostwal 2, 1747EZ Tuitjenhorn, Nederland
Portugalsko Indas Portugal, Produtos de Saude, Hospitalares e de Higiene Sociedade Unipessoal, Lda Registrační a daňové číslo 503505196 Rua Padre Americo, no 14-B, Escritorio 1, Freguesia de Lumiar, Concelho de Lisboa, 1600-648, Lisabon, Portugalsko
Spojené království Attends, Ltd
Pověřený zástupce v Evropské unii: Attindas Hygiene Partners Spain, S.L.U. (podrobnosti viz výše)
Č. 03718732 Unit 10, Mariner Court, Calder Park, WF4 3FL, Wakefield, Anglie, VB
Švédsko Attends AB Č. 556757-7258 Jarnvagsgatan 4, 57824, Aneby, Švédsko
Švédsko Attends Healthcare AB Č. 556563-1867 Jarnvagsgatan 4, 57824, Aneby, Švédsko
Švýcarsko Attends GmbH Č. CH-105.156.905 Baslerstrasse 15, 4310, Rheinfelden, Švýcarsko

Aktualizace těchto Zásad ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme měnit. Informace o tom, kdy byly tyto Zásady ochrany osobních údajů naposledy revidovány, naleznete v horní části tohoto dokumentu v popisku „Poslední aktualizace“ a. Zpracování vašich osobních údajů se řídí Zásadami ochrany osobních údajů platných v okamžiku, kdy jsou vaše osobní údaje shromážděny, není-li s vámi sjednáno jinak nebo nepřipouští-li platné právní předpisy něco jiného. 

JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

1. Osobní údaje shromážděné prostřednictvím našich Webových stránek

Správce údajů

Správcem údajů, který určí, jaké osobní údaje se shromažďují, jak a pro jaké účely, je subjekt Attindas, který provozuje příslušné webové stránky nebo webový portál.

V případě online prodeje je správcem údajů subjekt Attindas, který s vámi uzavře smlouvu a který je uveden v příslušných podmínkách v souvislosti s daným nákupem nebo využitím příslušného produktu nebo služby. Veškeré podmínky prodeje našich produktů a služeb (není-li v nich výslovně uvedeno jinak), včetně těchto Zásad ochrany osobních údajů, mohou být postoupeny jakékoliv třetí straně.

Právní základ zpracování

 1. Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat (viz oddíl „Jaká jsou vaše práva, když poskytnete své osobní údaje?“ níže).
 2. Máme smluvní povinnost (například pokud si zakoupíte nebo objednáte některý z našich produktů nebo služeb nebo pokud si vyžádáte nebo objednáte bezplatný vzorek; bez vašich osobních údajů bychom vám nemohli dodat objednané produkty nebo služby nebo požadované vzorky).

Jak jsou údaje shromažďovány

Vaše osobní údaje shromažďujeme přímo od vás, když s námi komunikujete, například údaje, které nám na vyžádání poskytnete telefonicky, e-mailem nebo podrobně rozepsané ve formulářích, o jejichž vyplnění můžete být požádáni, a rovněž shromažďujeme údaje automaticky na základě vašeho užívání našich produktů nebo služeb, například prostřednictvím vaší interakce s reklamami, které umístíme na webové stránky nebo jiná média.

Zpracovávané údaje

Můžeme shromažďovat (automaticky, jak je podrobně popsáno ve formulářích, o jejichž vyplnění budete požádáni) a zpracovávat následující osobní údaje:

 1. Osobní identifikátory, kontaktní údaje a vlastnosti (například jméno a kontaktní údaje: e-mail, adresa nebo telefon; dotazy);
 2. Platební údaje (například v souvislosti s vaší kreditní kartou, pokud nakupujete naše zboží online);
 3. Zdravotní stav (například pokud používáte inkontinenční pomůcky, jaký typ a velikost inkontinenčních pomůcek používáte, když si objednáte vzorek našich produktů).

Účely zpracování

Vaše osobní údaje využíváme pro následující účely:

 1. vyhodnocení žádosti o pořízení našich produktů nebo služeb nebo o účast v jakékoliv soutěži. Součástí tohoto zpracování může být například ověření, zda se můžete zúčastnit soutěže nebo kontrola vašeho úvěrového hodnocení v rámci nákupu produktu apod.;
 2. řízení prodejní činnosti včetně řízení objednávek, vzorků produktů, faktur, řízení plateb a doručování objednaného zboží;
 3. poskytnutí produktu nebo služby, které jste si vyžádali, a řízení našeho smluvního vztahu s vámi. Například abychom vám mohli zodpovědět vaše otázky nebo odpovědět na komentáře, které jste nám zaslali; zasílat vám informace nebo vzorky, o které jste zažádali; plnit a vymáhat podmínky spojené s produktem nebo službou (což může v závislosti na konkrétním produktu nebo službě zahrnovat nahrávání telefonního hovorů mezi vámi a námi na důkaz poskytnutí produktu nebo služby nebo pro identifikaci potenciálního porušení podmínek spojených s produktem nebo službou, pro účely účetnictví, fakturace a ověřování plateb, pro účely vymáhání dluhů, dodání oznámení o nezaplacených, splatných a vymahatelných dluzích, o jejichž zaplacení jste byli požádáni, do záznamů týkajících se platební schopnosti); předat vám výhru, pokud vyhrajete v soutěži, publikovat obsah, který jste odeslali ke zveřejnění, sdílet vaše osobní údaje s organizacemi zpracovávajícími platby, požádat vás, abyste vyplnili dotazník, abychom lépe porozuměli vaší situaci a dokázali lépe posoudit vaše potřeby apod.;
 4. dodržení našich (smluvních a zákonných) závazků nebo obrana našich zájmů v soudním nebo správním řízení (v kterékoliv příslušné jurisdikci). Toto například zahrnuje vyhovění vládním nařízením a soudním příkazům v jakékoliv příslušné jurisdikci nebo sdílení osobních údajů s dalšími donucovacími orgány v souvislosti s jakýmkoliv povinným požadavkem; dodržování zásad skupiny Attindas (jako jsou zásady postupů proti úplatkářství) nebo sdílení informací se zdravotními pojišťovnami či jinými subjekty oprávněnými působit v dané oblasti zdravotnictví; reakce na právní řízení, jako jsou předvolání nebo žádosti o předložení důkazů, domáhání se zákonných práv a nápravy, hájení v soudních sporech a řízení veškerých interních stížností nebo nároků (které je možné nahlásit prostřednictvím interního systému whistleblowingu v souladu se zásadami whistleblowingu Attindas);
 5. provedení reorganizace, fúze, prodeje, vytvoření společného podniku, postoupení, převodu nebo jiného naložení s naším podnikem, aktivy nebo akciemi, v plném rozsahu nebo v rámci jakékoliv jejich části. Součástí toho je například prodej našich aktiv v souvislosti s konkurzním řízením nebo podnikovou nebo obchodní reorganizací v rámci skupiny;
 6. analýza, jak jsou naše produkty a služby využívány našimi zákazníky a pro účely vylepšování našeho podnikání. Toto například zahrnuje analýzu statistických údajů o užívání našich webových stránek návštěvníky a analýzu veškeré zpětné vazby ohledně našeho podnikání nebo hodnocení, které nám případně poskytnete;
 7. respektování vašich preferencí v oblasti přímého marketingu a pro účely cílení reklamy. Můžete dostávat přímá marketingová sdělení v oblasti osobní péče, zdravotnických prostředků, kosmetických a hygienických produktů a služeb, které mohou nebo nemusí být upraveny na míru přímo vám (tj. přizpůsobeny vašemu profilu), jakýmkoliv způsobem (například poštou, prostřednictvím telefonního hovoru, e-mailu, textové zprávy nebo jiného elektronického prostředku) a realizovat cílenou reklamu. Například kdykoliv nám poskytnete jakékoliv osobní údaje (např. pokud si vyžádáte naše produkty nebo služby), můžete být dotázáni ohledně vašich preferencí v této souvislosti, můžete být informováni o možnostech přímého marketingu a dotázáni, zda vám my a/nebo třetí strana může zasílat přímá marketingová sdělení nebo realizovat cílenou reklamu. Můžete se rovněž rozhodnout a přihlásit se k odběru jednoho z našich newsletterů. Pro ukončení přímého marketingu nebo cílené reklamy můžete zaslat žádost, jak je popsáno v oddíle „Jaká jsou vaše práva, když poskytnete své osobní údaje?“ níže. Kromě toho v případech, kdy je to podle platných právních předpisů nutné, si v souvislosti s přímým marketingem realizovaným elektronicky vyžádáme váš souhlas, současně vás v každém našem sdělení budeme informovat ohledně toho, jak se odhlásit z odběru, a to jednoduše a zdarma (s výjimkou případů týkajících se předávání vaší žádosti). Na vaši žádost zareagujeme bez zbytečného odkladu a v každém případě ve lhůtě stanovené zákonem (pokud taková lhůta existuje). Pokud se rozhodnete odhlásit z odběru marketingových sdělení od nás, budeme vám i nadále zasílat sdělení nezbytná pro naplnění jiných účelů (jako jsou administrativní sdělení týkající se fungování produktu nebo služby).

Na jak dlouho vaše údaje ukládáme

Vaše osobní údaje jsou bezpečně uloženy.

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 7 let pro výše uvedené účely a) až e), pokud neexistuje právní důvod, který by nás nutil údaje zablokovat a uchovávat po delší dobu. Vaše údaje ukládáme na dobu neurčitou pro účely statistické analýzy a pro účely přímého marketingu (pokud neodvoláte svůj souhlas).

Údaje sdílené s třetími stranami

 1. pro účely uvedené v oddíle „Účely zpracování“.
 2. pokud je nutné vyhovět vašim preferencím ohledně přímého marketingu a cílené reklamy, tj. pokud jste souhlasili se zasíláním marketingových sdělení a realizací cílené reklamy; nebo
 3. na podporu realizace kteréhokoliv z výše uvedených účelů (např. poskytovatelé cloudových služeb, kteří nám dodávají IT infrastrukturu, kterou používáme, abychom vám dodali produkt nebo službu nebo pro účely řízení, správy a podpory v rámci skupiny, včetně IT podpory, finanční a účetní podpory a interních auditů). Někteří tito příjemci z řad třetích stran se mohou nacházet po celém světě včetně zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), Spojené království (VB) a Švýcarsko (jako například Spojené státy americké). V těchto zemích mohou platit normy ochrany osobních údajů, které nemusí nutně odpovídat předpisům platným v EHP, VB a Švýcarsku (přičemž v takovém případě přijmeme specifická ochranná opatření v souvislosti s osobními údaji pocházejícími z EHP, VB a/nebo Švýcarska, například zajistíme, aby třetí strana byla vázána jinou odpovídající úrovní ochrany nebo s námi uzavřela písemnou smlouvu vyžadující, aby tato třetí strana zajistila úroveň ochrany osobních údajů odpovídající úrovni požadované v EHP, VB a Švýcarsku).

Vaše osobní údaje mohou být rovněž sdíleny s veřejnými orgány v souladu s příslušnými právními závazky a s poskytovateli služeb z řad třetích stran, kteří nám pomáhají naplňovat výše uvedené účely.

Správce údajů

Správcem údajů, který určí, jaké osobní údaje se shromažďují, jak a pro jaké účely, je subjekt Attindas, který s vámi uzavře smlouvu a který je uveden v příslušných podmínkách v souvislosti s daným prodejem nebo nákupem příslušného produktu nebo služby. Veškeré podmínky prodeje nebo nákupu našich produktů a služeb (není-li v nich výslovně uvedeno jinak), včetně těchto Zásad ochrany osobních údajů, mohou být postoupeny jakékoliv třetí straně.

Právní základ zpracování

 1. Máme smluvní povinnost (například pokud si zakoupíte nebo objednáte naše produkty nebo služby nebo pokud si my zakoupíme nebo objednáme vaše produkty a služby; bez vašich osobních údajů bychom vám nemohli nabídnout ani prodat naše produkty nebo služby, ani zakoupit vaše produkty nebo služby),
 2. Máme oprávněný zájem (například pokud jste oprávněný zástupce nebo kontaktní osoba zákazníka nebo dodavatele),

Jak jsou údaje shromažďovány

Vaše osobní údaje shromažďujeme:

 1. Přímo od vás, ze smluv, objednávek, návrhů, faktur nebo dodacích listů atd.; nebo když s námi komunikujete, například údaje, které nám na vyžádání poskytnete telefonicky, e-mailem nebo podrobně rozepsané ve formulářích, o jejichž vyplnění můžete být požádáni, a rovněž automaticky shromažďujeme údaje o vašem užívání našich produktů a služeb nebo našem užívání vašich produktů a služeb.
 2. Z veřejně dostupných zdrojů (např. z vašich webových stránek).
 3. Od třetích stran, je-li to zákonem dovoleno, například pokud si chcete pořídit produkt nebo službu, v souvislosti s nimiž potřebujeme posoudit vaši platební schopnost nebo reputaci z hlediska souladu, můžeme zkontrolovat vaše úvěrové hodnocení v záznamech o platební schopnosti vedených třetími stranami nebo zkontrolovat vaše jméno na základě veřejně dostupných informací (seznamy pokut, seznamy politicky exponovaných osob nebo negativní informace v médiích), můžeme rovněž přijmout údaje o vás od třetích stran pro jeden z níže uvedených účelů.

Shromážděné údaje

Můžeme shromažďovat a zpracovávat následující osobní údaje:

 1. Osobní identifikátory, kontaktní údaje a vlastnosti (jméno a další údaje nezbytné k identifikaci);
 2. Údaje o zaměstnání: e-mail, adresa, telefon, pozice, společnost.
 3. Ekonomické transakce (pokud jste podnikající fyzická osoba): platební údaje, jako jsou bankovní údaje; zakoupené nebo prodané zboží nebo služby; úvěrové hodnocení; daňové číslo.
 4. Kontroly souladu: veřejně dostupné informace ohledně pokut, politické expozice nebo negativních informací v médiích.

Účely zpracování

Vaše osobní údaje využíváme pro následující účely:

 1. vyhodnocení žádosti o pořízení našich produktů nebo služeb nebo o účast v jakékoliv soutěži. Součástí tohoto zpracování může být například ověření, zda se můžete zúčastnit soutěže nebo kontrola vašeho úvěrového hodnocení v rámci nákupu produktu nebo kontrola vašeho jména na základě veřejně dostupných informací (seznamy pokut, seznamy politicky exponovaných osob nebo negativní informace v médiích) ve shodě s právními předpisy a programem souladu Attindas apod.;
 2. řízení obchodního nebo smluvního vztahu s našimi zákazníky nebo dodavateli včetně řízení objednávek, žádostí o nabídku; vyhodnocování nabídek a návrhů; faktur, dodacích listů, plateb, příjmu zboží a služeb a stížností zákazníků. Například abychom vám mohli zodpovědět vaše otázky nebo odpovědět na komentáře, které jste nám zaslali; zasílat vám informace nebo vzorky, o které jste zažádali; plnit a vymáhat podmínky spojené s produktem nebo službou (což může v závislosti na konkrétním produktu nebo službě zahrnovat nahrávání telefonního hovorů mezi vámi a námi na důkaz poskytnutí produktu nebo služby nebo pro identifikaci potenciálního porušení podmínek spojených s produktem nebo službou, pro účely účetnictví, fakturace a ověřování plateb, pro účely vymáhání dluhů, dodání oznámení o nezaplacených, splatných a vymahatelných dluzích, o jejichž zaplacení jste byli požádáni, do záznamů týkajících se platební schopnosti); předat vám výhru, pokud vyhrajete v soutěži, publikovat obsah, který jste odeslali ke zveřejnění, sdílet vaše osobní údaje s organizacemi zpracovávajícími platby, požádat vás, abyste vyplnili dotazník, abychom lépe porozuměli vaší situaci a dokázali lépe posoudit vaše potřeby apod.;
 3. řízení dodavatelů a subdodavatelů pro účely zdraví a bezpečnosti;
 4. dodržení našich (smluvních a zákonných) závazků nebo obrana našich zájmů v soudním nebo správním řízení (v kterékoliv příslušné jurisdikci). Toto například zahrnuje vyhovění vládním nařízením a soudním příkazům v jakékoliv příslušné jurisdikci nebo sdílení osobních údajů s dalšími donucovacími orgány v souvislosti s jakýmkoliv povinným požadavkem; dodržování zásad skupiny Attindas (jako jsou zásady postupů proti úplatkářství) nebo sdílení informací se zdravotními pojišťovnami či jinými subjekty oprávněnými působit v dané oblasti zdravotnictví; reakce na právní řízení, jako jsou předvolání nebo žádosti o předložení důkazů, domáhání se zákonných práv a nápravy, hájení v soudních sporech a řízení veškerých interních stížností nebo nároků (které je možné nahlásit prostřednictvím interního systému whistleblowingu v souladu se zásadami whistleblowingu Attindas);
 5. provedení reorganizace, fúze, prodeje, vytvoření společného podniku, postoupení, převodu nebo jiného naložení s naším podnikem, aktivy nebo akciemi, v plném rozsahu nebo v rámci jakékoliv jejich části. Součástí toho je například prodej našich aktiv v souvislosti s konkurzním řízením nebo podnikovou nebo obchodní reorganizací v rámci skupiny;
 6. analýza, jak jsou naše produkty a služby využívány našimi zákazníky a pro účely vylepšování našeho podnikání. Toto například zahrnuje analýzu statistických údajů o užívání našich webových stránek návštěvníky a analýzu veškeré zpětné vazby ohledně našeho podnikání nebo hodnocení, které nám případně poskytnete;
 7. respektování vašich preferencí v oblasti přímého marketingu a pro účely cílení reklamy. Můžete dostávat přímá marketingová sdělení v oblasti osobní péče, zdravotnických prostředků, kosmetických a hygienických produktů a služeb, které mohou nebo nemusí být upraveny na míru přímo vám (tj. přizpůsobeny vašemu profilu), jakýmkoliv způsobem (například poštou, prostřednictvím telefonního hovoru, e-mailu, textové zprávy nebo jiného elektronického prostředku) a realizovat cílenou reklamu. Například kdykoliv nám poskytnete jakékoliv osobní údaje (např. pokud si vyžádáte naše produkty nebo služby), můžete být dotázáni ohledně vašich preferencí v této souvislosti, můžete být informováni o možnostech přímého marketingu a dotázáni, zda vám my a/nebo třetí strana může zasílat přímá marketingová sdělení nebo realizovat cílenou reklamu. Můžete se rovněž rozhodnout a přihlásit se k odběru jednoho z našich newsletterů. Pro ukončení přímého marketingu nebo cílené reklamy můžete zaslat žádost, jak je popsáno v oddíle „Jaká jsou vaše práva, když poskytnete své osobní údaje?“ níže. Kromě toho v případech, kdy je to podle platných právních předpisů nutné, si v souvislosti s přímým marketingem realizovaným elektronicky vyžádáme váš souhlas, současně vás v každém našem sdělení budeme informovat ohledně toho, jak se odhlásit z odběru, a to jednoduše a zdarma (s výjimkou případů týkajících se předávání vaší žádosti). Na vaši žádost zareagujeme bez zbytečného odkladu a v každém případě ve lhůtě stanovené zákonem (pokud taková lhůta existuje). Pokud se rozhodnete odhlásit z odběru marketingových sdělení od nás, budeme vám i nadále zasílat sdělení nezbytná pro naplnění jiných účelů (jako jsou administrativní sdělení týkající se fungování produktu nebo služby).

Na jak dlouho vaše údaje ukládáme

Vaše osobní údaje jsou bezpečně uloženy.

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 7 let od konce posledního zdaňovacího období, k němuž se záznamy vztahují, pro výše uvedené účely a) až f), pokud neexistuje důvod, který by nás nutil údaje uchovávat po delší dobu. Vaše údaje ukládáme na dobu neurčitou pro účely statistické analýzy a pro účely přímého marketingu (pokud neodvoláte svůj souhlas).

Údaje sdílené s třetími stranami

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s jinými subjekty Attindas mimo Evropu (zejména s naší přidruženou společností v USA, Attends Healthcare Products Inc. (8081 Arco Corp Drive, Suite 330, Raleigh NC 27617):

 1. pro účely uvedené v oddíle „Účely zpracování“;
 2. pokud je nutné vyhovět vašim preferencím ohledně přímého marketingu a cílené reklamy, tj. pokud jste souhlasili se zasíláním marketingových sdělení a realizací cílené reklamy; nebo
 3. na podporu realizace kteréhokoliv z výše uvedených účelů (např. poskytovatelé cloudových služeb, kteří nám dodávají IT infrastrukturu, kterou používáme, abychom vám dodali produkt nebo službu nebo pro účely řízení, správy a podpory v rámci skupiny, včetně IT podpory, finanční a účetní podpory a interních auditů). Někteří tito příjemci z řad třetích stran se mohou nacházet po celém světě včetně zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), Spojené království (VB) a Švýcarsko (jako například Spojené státy americké). V těchto zemích mohou platit normy ochrany osobních údajů, které nemusí nutně odpovídat předpisům platným v EHP, VB a Švýcarsku (přičemž v takovém případě přijmeme specifická ochranná opatření v souvislosti s osobními údaji pocházejícími z EHP, VB a Švýcarska, například zajistíme, aby třetí strana byla vázána jinou odpovídající úrovní ochrany nebo s námi uzavřela písemnou smlouvu vyžadující, aby tato třetí strana zajistila úroveň ochrany osobních údajů odpovídající úrovni požadované v EHP, VB a Švýcarsku).

Vaše osobní údaje mohou být rovněž sdíleny s veřejnými orgány v souladu s příslušnými právními závazky a s poskytovateli služeb z řad třetích stran, kteří nám pomáhají naplňovat výše uvedené účely.

Správce údajů

Správcem údajů, který určí, jaké osobní údaje se shromažďují, jak a pro jaké účely, je subjekt Attindas, který uzavře smlouvu s dodavatelem a který je uveden v příslušné dohodě.

Právní základ zpracování

 1. Máme právní závazek: dodržování právních předpisů v oblasti zdraví a bezpečnosti v souvislosti s koordinací obchodní činnosti;
 2. Máme smluvní povinnost, například pokud jste podnikající fyzická osoba (nikoliv společnost), nemohli bychom bez vašich osobních údajů využít vašich služeb;
 3. Máme oprávněný zájem, například pokud jste oprávněný zástupce nebo kontaktní osoba dodavatele.

Jak jsou údaje shromažďovány

Vaše osobní údaje shromažďujeme:

 1. Přímo od vás, ze smluv, objednávek, návrhů, faktur nebo dodacích listů atd.; nebo když s námi komunikujete, například údaje, které nám na vyžádání poskytnete telefonicky, e-mailem nebo podrobně rozepsané ve formulářích, o jejichž vyplnění můžete být požádáni, a rovněž automaticky shromažďujeme údaje o vašem užívání našich produktů a služeb nebo našem užívání vašich produktů a služeb.
 2. Z veřejně dostupných zdrojů (např. z vašich webových stránek).
 3. Od třetích stran: je-li to zákonem dovoleno, například pokud si chcete pořídit produkt nebo službu, v souvislosti s nimiž potřebujeme posoudit vaši platební schopnost, můžeme zkontrolovat vaše úvěrové hodnocení v záznamech o platební schopnosti vedených třetími stranami, můžeme rovněž přijmout údaje o vás od třetích stran (od hlavního dodavatele, pokud jste subdodavatel apod.) pro jeden z níže uvedených účelů.

Shromážděné údaje

Můžeme shromažďovat a zpracovávat následující osobní údaje:

 1. Osobní identifikátory, kontaktní údaje a vlastnosti (jméno a další údaje nezbytné k identifikaci);
 2. Údaje o zaměstnání: e-mail, adresa, telefon, pozice, společnost, dovednosti, řidičský průkaz a školení v oblasti manipulace s nástroji, vozidly a stroji, začlenění do systému sociálního zabezpečení;
 3. Údaje o zdraví a bezpečnosti a příslušných školeních, včetně lékařských zpráv dokládajících, že jste způsobilí k práci.

Účely zpracování

Vaše osobní údaje využíváme pro následující účely:

 1. dodržování právních povinností v souvislosti s koordinací obchodních aktivit a zdraví a bezpečnosti;
 2. bezpečnost a řízení přístupu do našich zařízení;
 3. dohled nad tím, zda naši dodavatelé (a jejich subdodavatelé a osoby samostatně výdělečně činné) dodržují své právní a smluvní závazky včetně právních předpisů týkajících se zdraví a bezpečnosti;
 4. plnění našich závazků (právních a/nebo smluvních) a obrana našich zájmů v soudním nebo správním řízení (v kterékoliv jurisdikci). Toto například zahrnuje vyhovění soudním nebo správním žádostem kteréhokoliv příslušného orgánu nebo sdělení osobních údajů kterémukoliv příslušnému úřadu pro ochranu osobních údajů v souvislosti s jakýmkoliv povinným požadavkem v tomto ohledu; dodržování zásad skupiny Attindas (včetně našich zásad pro boj s úplatkářstvím a korupcí) nebo sdílení informací s fondy zdravotního pojištění nebo pojišťovnami; reakce na žádosti nebo předvolání, uplatňování práv, vedení soudních sporů a řízení interních stížností nebo nároků (které je možné nahlásit prostřednictvím kanálů pro whistleblowing Attindas);

Na jak dlouho vaše údaje ukládáme

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou pro naplnění účelů této činnosti zpracování (uvedených výše), pokud neexistuje právní závazek, který by nám ukládal údaje zablokovat a uchovávat po delší dobu.

Údaje sdílené s třetími stranami

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s jinými subjekty Attindas mimo Evropu (zejména s naší přidruženou společností v USA, Attends Healthcare Products Inc. (8081 Arco Corp Drive, Suite 330, Raleigh NC 27617):

 1. pro účely uvedené v oddíle „Účely zpracování“.
 2. pokud je nutné vyhovět vašim preferencím ohledně přímého marketingu a cílené reklamy, tj. pokud jste souhlasili se zasíláním marketingových sdělení a realizací cílené reklamy; nebo
 3. (c) na podporu realizace kteréhokoliv z výše uvedených účelů (např. poskytovatelé cloudových služeb, kteří nám dodávají IT infrastrukturu, kterou používáme, abychom vám dodali produkt nebo službu nebo pro účely řízení, správy a podpory v rámci skupiny, včetně IT podpory, finanční a účetní podpory a interních auditů). Někteří tito příjemci z řad třetích stran se mohou nacházet po celém světě včetně zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), Spojené království (VB) a Švýcarsko (jako například Spojené státy americké). V těchto zemích mohou platit normy ochrany osobních údajů, které nemusí nutně odpovídat předpisům platným v EHP, VB a Švýcarsku (přičemž v takovém případě přijmeme specifická ochranná opatření v souvislosti s osobními údaji pocházejícími z EHP, VB a/nebo Švýcarska, například zajistíme, aby třetí strana byla vázána jinou odpovídající úrovní ochrany nebo s námi uzavřela písemnou smlouvu vyžadující, aby tato třetí strana zajistila úroveň ochrany osobních údajů odpovídající úrovni požadované v EHP, VB a Švýcarsku).

Vaše osobní údaje mohou být rovněž sdíleny s veřejnými orgány v souladu s příslušnými právními závazky a s poskytovateli služeb z řad třetích stran, kteří nám pomáhají naplňovat výše uvedené účely.

Správce údajů

Správcem údajů, který určí, jaké osobní údaje se shromažďují, jak a pro jaké účely, je subjekt Attindas, který s vámi uzavře smlouvu a který je uveden v příslušných podmínkách v souvislosti s daným prodejem nebo nákupem příslušného produktu nebo služby, nebo který komunikuje s vámi jako se zdravotnickým pracovníkem.

Právní základ zpracování

 1. Máme smluvní povinnost, například pokud jste zdravotnický pracovník a zakoupíte si nebo si objednáte jeden z našich produktů nebo si vyžádáte bezplatný vzorek jednoho z našich produktů; bez vašich osobních údajů bychom vám naše produkty nebo vzorky nemohli zaslat;
 2. Máme oprávněný zájem, například pokud jste zdravotnický pracovník pracující pro zdravotnické zařízení a my zpracováváme vaše osobní údaje jakožto obchodní kontaktní osoby pro dané zařízení; nebo jakožto zdravotnického pracovníka, který má zájem o aktuální informace ohledně nových hygienických produktů a technologií.
 3. Váš souhlas, například pokud máte zájem o informace nebo specifická školení v souvislosti s našimi produkty. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat (viz oddíl „Jaká jsou vaše práva, když poskytnete své osobní údaje?“ níže).

Jak jsou údaje shromažďovány

Vaše osobní údaje shromažďujeme:

 1. Přímo od vás, když s námi komunikujete: například údaje, které nám poskytnete telefonicky nebo e-mailem, údaje, které shromáždíme, když si zakoupíte nebo vyžádáte naše produkty nebo bezplatné vzorky a jakékoliv další údaje, které o vás automaticky shromáždíme na základě vašeho užívání našich produktů a služeb včetně vašeho používání našich webových stránek a jakékoliv další údaje, které automaticky získáme na základě vašeho užívání našich produktů a služeb, například na základě vaší interakce s našimi webovými stránkami; z lékařských předpisů, které nám zašlete, abychom mohli dodat naše zdravotnické produkty pojištěným osobám.
 2. Od třetích stran, které v minulosti získaly váš souhlas, aby s námi sdílely vaše osobní údaje nebo které je získaly z veřejně dostupných zdrojů.
 3. Z veřejně dostupných zdrojů.

Shromážděné údaje

Můžeme shromažďovat a zpracovávat následující osobní údaje:

 1. Osobní identifikátory, kontaktní údaje a vlastnosti (jméno);
 2. Údaje o zaměstnání: e-mail, adresa, telefon, pozice, profese ve zdravotnictví, odvětví praxe, společnost.
 3. Ekonomické transakce (například pokud jste lékárník, který si zakoupí produkty přímo od nás): platební údaje, jako jsou bankovní údaje; zakoupené nebo prodané zboží nebo služby; podmínky nákupu; úvěrové hodnocení; velkoobchodník, s nímž pracujete; doručovací adresa.

Účely zpracování

Vaše osobní údaje využíváme pro následující účely:

 1. dodávání našich produktů a bezplatných vzorků, které si vyžádáte, a řízení našich obchodních, prodejních, objednávkových, fakturačních, platebních a doručovacích činností;
 2. řízení obchodních vztahů se zdravotnickými zařízeními a fondy zdravotního pojištění;
 3. poskytování informací a školení v souvislosti s našimi produkty;
 4. řízení objednávek od lékáren až po velkoobchodníky s farmaceutickými produkty nebo distributory;
 5. dodávání předepsaných zdravotnických produktů pojištěným osobám (koncovým uživatelům) v rámci systému zdravotního pojištění;
 6. získání úhrad ve výši ceny zdravotnických produktů dodaných v rámci systému zdravotního pojištění;
 7. vyhodnocení žádosti o pronájem našich produktů nebo služeb nebo o účast v jakékoliv soutěži. Součástí tohoto zpracování může být například získání a zpracování vašich osobních údajů pro účely ověření, zda se můžete zúčastnit konkrétní soutěže nebo kontrola vašeho úvěrového hodnocení v souvislosti s nákupem jakéhokoliv produktu apod.;
 8. řízení naší prodejní činnosti včetně řízení objednávek, zasílání vzorků produktů, řízení fakturace, řízení plateb a zasílání objednávek;
 9. řízení obchodních nebo smluvních vztahů s našimi zákazníky. Například abychom vám mohli zodpovědět vaše otázky nebo odpovědět na komentáře, které jste nám zaslali; zasílat vám informace nebo vzorky, o které jste zažádali; plnit a vymáhat podmínky spojené s produktem nebo službou (což může v závislosti na konkrétním produktu nebo službě zahrnovat nahrávání telefonního hovorů mezi vámi a námi na důkaz poskytnutí produktu nebo služby nebo pro identifikaci potenciálního porušení podmínek spojených s produktem nebo službou, pro účely účetnictví, fakturace a ověřování plateb, pro účely vymáhání dluhů, dodání oznámení o nezaplacených, splatných a vymahatelných dluzích, o jejichž zaplacení jste byli požádáni, do záznamů týkajících se platební schopnosti); předat vám výhru, pokud vyhrajete v soutěži, publikovat obsah, který jste odeslali ke zveřejnění, sdílet vaše osobní údaje s organizacemi zpracovávajícími platby, požádat vás, abyste vyplnili dotazník, abychom lépe porozuměli vaší situaci a dokázali lépe posoudit vaše potřeby apod.;
 10. dodržení našich (smluvních a zákonných) závazků nebo obrana našich zájmů v soudním nebo správním řízení (v kterékoliv příslušné jurisdikci). Toto například zahrnuje vyhovění vládním nařízením a soudním příkazům v jakékoliv příslušné jurisdikci nebo sdílení osobních údajů s dalšími donucovacími orgány v souvislosti s jakýmkoliv povinným požadavkem; dodržování zásad skupiny Attindas (jako jsou zásady postupů proti úplatkářství) nebo sdílení informací se zdravotními pojišťovnami či jinými subjekty oprávněnými působit v dané oblasti zdravotnictví; reakce na právní řízení, jako jsou předvolání nebo žádosti o předložení důkazů, domáhání se zákonných práv a nápravy, hájení v soudních sporech a řízení veškerých interních stížností nebo nároků (které je možné nahlásit prostřednictvím interního systému whistleblowingu v souladu se zásadami whistleblowingu Attindas);
 11. provedení reorganizace, fúze, prodeje, vytvoření společného podniku, postoupení, převodu nebo jiného naložení s naším podnikem, aktivy nebo akciemi, v plném rozsahu nebo v rámci jakékoliv jejich části. Součástí toho je například prodej našich aktiv v souvislosti s konkurzním řízením nebo podnikovou nebo obchodní reorganizací v rámci skupiny;
 12. respektování vašich preferencí v oblasti přímého marketingu a pro účely cílení reklamy. Můžete dostávat přímá marketingová sdělení v oblasti osobní péče, zdravotnických prostředků, kosmetických a hygienických produktů a služeb, které mohou nebo nemusí být upraveny na míru přímo vám (tj. přizpůsobeny vašemu profilu), jakýmkoliv způsobem (například poštou, prostřednictvím telefonního hovoru, e-mailu, textové zprávy nebo jiného elektronického prostředku) a realizovat cílenou reklamu. Například kdykoliv nám poskytnete jakékoliv osobní údaje (např. pokud si vyžádáte naše produkty nebo služby), můžete být dotázáni ohledně vašich preferencí v této souvislosti, můžete být informováni o možnostech přímého marketingu a dotázáni, zda vám my a/nebo třetí strana může zasílat přímá marketingová sdělení nebo realizovat cílenou reklamu. Můžete se rovněž rozhodnout a přihlásit se k odběru jednoho z našich newsletterů. Pro ukončení přímého marketingu nebo cílené reklamy můžete zaslat žádost, jak je popsáno v oddíle „Jaká jsou vaše práva, když poskytnete své osobní údaje?“ níže. Kromě toho v případech, kdy je to podle platných právních předpisů nutné, si v souvislosti s přímým marketingem realizovaným elektronicky vyžádáme váš souhlas, současně vás v každém našem sdělení budeme informovat ohledně toho, jak se odhlásit z odběru, a to jednoduše a zdarma (s výjimkou případů týkajících se předávání vaší žádosti). Na vaši žádost zareagujeme bez zbytečného odkladu a v každém případě ve lhůtě stanovené zákonem (pokud taková lhůta existuje). Pokud se rozhodnete odhlásit z odběru marketingových sdělení od nás, budeme vám i nadále zasílat sdělení nezbytná pro naplnění jiných účelů (jako jsou administrativní sdělení týkající se fungování produktu nebo služby).

Na jak dlouho vaše údaje ukládáme

Vaše osobní údaje jsou bezpečně uloženy.

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 7 let od konce posledního zdaňovacího období, k němuž se záznamy vztahují, pro výše uvedené účely a) až j), pokud neexistuje právní důvod, který by nás nutil údaje zablokovat a uchovávat po delší dobu. Vaše údaje ukládáme na dobu neurčitou pro účely statistické analýzy a pro účely přímého marketingu (pokud neodvoláte svůj souhlas).

Údaje sdílené s třetími stranami

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s jinými subjekty Attindas mimo Evropu (zejména s naší přidruženou společností v USA, Attends Healthcare Products Inc. (8081 Arco Corp Drive, Suite 330, Raleigh NC 27617):

 1. pro účely uvedené v oddíle „Účely zpracování“.
 2. pokud je nutné vyhovět vašim preferencím ohledně přímého marketingu a cílené reklamy, tj. pokud jste souhlasili se zasíláním marketingových sdělení a realizací cílené reklamy; nebo
 3. na podporu realizace kteréhokoliv z výše uvedených účelů (např. poskytovatelé cloudových služeb, kteří nám dodávají IT infrastrukturu, kterou používáme, abychom vám dodali produkt nebo službu nebo pro účely řízení, správy a podpory v rámci skupiny, včetně IT podpory, finanční a účetní podpory a interních auditů). Někteří tito příjemci z řad třetích stran se mohou nacházet po celém světě včetně zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), Spojené království (VB) a Švýcarsko (jako například Spojené státy americké). V těchto zemích mohou platit normy ochrany osobních údajů, které nemusí nutně odpovídat předpisům platným v EHP, VB a Švýcarsku (přičemž v takovém případě přijmeme specifická ochranná opatření v souvislosti s osobními údaji pocházejícími z EHP, VB a/nebo Švýcarska, například zajistíme, aby třetí strana byla vázána jinou odpovídající úrovní ochrany nebo s námi uzavřela písemnou smlouvu vyžadující, aby tato třetí strana zajistila úroveň ochrany osobních údajů odpovídající úrovni požadované v EHP, VB a Švýcarsku).

Vaše osobní údaje mohou být rovněž sdíleny s veřejnými orgány v souladu s příslušnými právními závazky a s poskytovateli služeb z řad třetích stran, kteří nám pomáhají naplňovat výše uvedené účely.

Správce údajů

Správcem údajů, který určí, jaké osobní údaje se shromažďují, jak a pro jaké účely, je subjekt Attindas, který s vámi uzavře smlouvu a který je uveden v příslušných podmínkách v souvislosti s daným prodejem nebo nákupem příslušného produktu nebo služby.

Právní základ zpracování

 1. Máme smluvní povinnost, například pokud jste spotřebitel, který požaduje vzorek našich produktů; nebo zakoupil jeden z našich produktů a chce položit dotaz nebo předložit návrh, doporučení nebo stížnost v souvislosti s ním; bez vašich osobních údajů bychom vaši žádost nemohli vyřídit.
 2. Máme právní závazek, například pokud jste spotřebitel a my zpracováváme vaše osobní údaje, abychom dostáli našim závazkům spojeným se zárukou na produkty; nebo například pokud jste spotřebitel, zákazník nebo zdravotnický pracovník a my zpracováváme vaše osobní údaje, abychom mohli prošetřit nežádoucí příhodu spojenou s jedním z našich produktů;
 3. Máme oprávněný zájem, například pokud jste zákazník a my zpracováváme osobní údaje vašich zaměstnanců; nebo například pokud jste výlučný vlastník nebo majitel lékárny a my zpracováváme vaše obchodní kontaktní údaje nebo obchodní kontaktní údaje jednoho z vašich zaměstnanců; nebo například pokud jste zdravotnický pracovník poskytující služby hygienickým institucím a my zpracováváme vaše obchodní kontaktní údaje.

Jak jsou údaje shromažďovány

Vaše osobní údaje shromažďujeme:

 1. Přímo od vás, když s námi komunikujete, například údaje, které nám na vyžádání poskytnete telefonicky, e-mailem, na sociálních sítích nebo podrobně rozepsané ve formulářích, o jejichž vyplnění můžete být požádáni.
 2. Nepřímo z jiných zdrojů s vaším předchozím souhlasem (například maloobchody nebo lékárny, které distribuují naše produkty, kde předložíte svou stížnost ohledně našich produktů; nebo zdravotničtí pracovníci podílející se na vyšetřování nežádoucích příhod).

Shromážděné údaje

Můžeme shromažďovat a zpracovávat následující osobní údaje:

 1. Osobní identifikátory, kontaktní údaje a vlastnosti (například jméno a kontaktní údaje: e-mail, adresa nebo telefon);
 2. Ekonomické transakce (například zakoupené produkty, cenu, vady nebo stížnosti ohledně vlastností konkrétního produktu);
 3. Zdravotní stav (například vedlejší účinky nebo zdravotní problémy (např. podráždění kůže) v souvislosti s používáním našich produktů; pokud používáte inkontinenční pomůcky, jaký typ a velikost inkontinenčních pomůcek používáte).

Účely zpracování

Vaše osobní údaje využíváme pro následující účely:

 1. řízení našich služeb zákazníkům; dotazy, návrhy, doporučení a stížnosti; naše závazky spojené se zárukou na produkty;
 2. řízení nežádoucích příhod (včetně vyšetřování a stažení produktů);
 3. řízení postupů společnosti spojených s kvalitou a životním prostředím;
 4. dodržení našich (smluvních a zákonných) závazků nebo obrana našich zájmů v soudním nebo správním řízení (v kterékoliv příslušné jurisdikci). Toto například zahrnuje vyhovění vládním nařízením a soudním příkazům v jakékoliv příslušné jurisdikci nebo sdílení osobních údajů s dalšími donucovacími orgány v souvislosti s jakýmkoliv povinným požadavkem; dodržování zásad skupiny Attindas (jako jsou zásady postupů proti úplatkářství) nebo sdílení informací se zdravotními pojišťovnami či jinými subjekty oprávněnými působit v dané oblasti zdravotnictví; reakce na právní řízení, jako jsou předvolání nebo žádosti o předložení důkazů, domáhání se zákonných práv a nápravy, hájení v soudních sporech a řízení veškerých interních stížností nebo nároků (které je možné nahlásit prostřednictvím interního systému whistleblowingu v souladu se zásadami whistleblowingu Attindas);

Na jak dlouho vaše údaje ukládáme

Vaše osobní údaje jsou bezpečně uloženy.

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 10 let od konce posledního zdaňovacího období, k němuž se záznamy vztahují, pokud neexistuje právní důvod, který by nás nutil údaje zablokovat a uchovávat po delší dobu.

Údaje sdílené s třetími stranami

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s jinými subjekty Attindas mimo Evropu (zejména s naší přidruženou společností v USA, Attends Healthcare Products Inc. (8081 Arco Corp Drive, Suite 330, Raleigh NC 27617):

 1. pro účely uvedené v oddíle „Účely zpracování“.
 2. pokud je nutné vyhovět vašim preferencím ohledně přímého marketingu a cílené reklamy, tj. pokud jste souhlasili se zasíláním marketingových sdělení a realizací cílené reklamy; nebo
 3. na podporu realizace kteréhokoliv z výše uvedených účelů (např. poskytovatelé cloudových služeb, kteří nám dodávají IT infrastrukturu, kterou používáme, abychom vám dodali produkt nebo službu nebo pro účely řízení, správy a podpory v rámci skupiny, včetně IT podpory, finanční a účetní podpory a interních auditů). Někteří tito příjemci z řad třetích stran se mohou nacházet po celém světě včetně zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), Spojené království (VB) a Švýcarsko (jako například Spojené státy americké). V těchto zemích mohou platit normy ochrany osobních údajů, které nemusí nutně odpovídat předpisům platným v EHP, VB a Švýcarsku (přičemž v takovém případě přijmeme specifická ochranná opatření v souvislosti s osobními údaji pocházejícími z EHP, VB a/nebo Švýcarska, například zajistíme, aby třetí strana byla vázána jinou odpovídající úrovní ochrany nebo s námi uzavřela písemnou smlouvu vyžadující, aby tato třetí strana zajistila úroveň ochrany osobních údajů odpovídající úrovni požadované v EHP, VB a Švýcarsku).

Vaše osobní údaje mohou být rovněž sdíleny s veřejnými orgány v souladu s příslušnými právními závazky a s poskytovateli služeb z řad třetích stran, kteří nám pomáhají naplňovat výše uvedené účely.

Správce údajů

Správcem údajů, který určí, jaké osobní údaje se shromažďují, jak a pro jaké účely, je subjekt Attindas, který s vámi uzavře smlouvu a který je uveden v příslušných podmínkách v souvislosti s konkrétním programem hodnocení produktů, pozorovací studií nebo interním uživatelským testem.

Právní základ zpracování

Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat (viz oddíl „Jaká jsou vaše práva, když poskytnete své osobní údaje?“ níže).

Jak jsou údaje shromažďovány

Vaše osobní údaje shromažďujeme přímo od vás, kdy dobrovolně vyplníte dotazníky nebo absolvujete rozhovory zaměřené na hodnocení produktů.

Shromážděné údaje

Můžeme shromažďovat a zpracovávat následující osobní údaje:

 1. Osobní identifikátory, kontaktní údaje a vlastnosti, například jméno a kontaktní údaje: e-mail, adresa nebo telefon;
 2. Podrobnosti o hodnocení produktů, například údaje o tom, jak jste testovali naše produkty, jak jste s nimi spokojeni, jaké máte návrhy k jejich zlepšení, údaje o vašem zdravotním stavu (pokud používáte inkontinenční pomůcky, jaký typ a velikost inkontinenčních pomůcek používáte, jak naše produkty případně ovlivnily vaše zdraví – např. podráždění pokožky).

Účely zpracování

Vaše osobní údaje využíváme pro následující účely:

 1. hodnocení našich používaných produktů, abychom je mohli vylepšovat a nabízet lepší produkty našim zákazníkům;
 2. srovnávání vlastností našich produktů s produkty konkurence.

Na jak dlouho vaše údaje ukládáme

Vaše osobní údaje jsou bezpečně uloženy.

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 12 měsíců od hodnocení. Po uplynutí této doby budou smazány nebo neodvolatelně anonymizovány.

Údaje sdílené s třetími stranami

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s jinými subjekty Attindas mimo Evropu (zejména s naší přidruženou společností v USA, Attends Healthcare Products Inc. (8081 Arco Corp Drive, Suite 330, Raleigh NC 27617):

 1. pro účely uvedené v oddíle „Účely zpracování“.
 2. pokud je nutné vyhovět vašim preferencím ohledně přímého marketingu a cílené reklamy, tj. pokud jste souhlasili se zasíláním marketingových sdělení a realizací cílené reklamy; nebo
 3. na podporu realizace kteréhokoliv z výše uvedených účelů (např. poskytovatelé cloudových služeb, kteří nám dodávají IT infrastrukturu, kterou používáme, abychom vám dodali produkt nebo službu nebo pro účely řízení, správy a podpory v rámci skupiny, včetně IT podpory, finanční a účetní podpory a interních auditů). Někteří tito příjemci z řad třetích stran se mohou nacházet po celém světě včetně zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), Spojené království (VB) a Švýcarsko (jako například Spojené státy americké). V těchto zemích mohou platit normy ochrany osobních údajů, které nemusí nutně odpovídat předpisům platným v EHP, VB a Švýcarsku (přičemž v takovém případě přijmeme specifická ochranná opatření v souvislosti s osobními údaji pocházejícími z EHP, VB a/nebo Švýcarska, například zajistíme, aby třetí strana byla vázána jinou odpovídající úrovní ochrany nebo s námi uzavřela písemnou smlouvu vyžadující, aby tato třetí strana zajistila úroveň ochrany osobních údajů odpovídající úrovni požadované v EHP, VB a Švýcarsku).

Vaše osobní údaje mohou být rovněž sdíleny s veřejnými orgány v souladu s příslušnými právními závazky a s poskytovateli služeb z řad třetích stran, kteří nám pomáhají naplňovat výše uvedené účely.

Správce údajů

Správcem údajů, který určí, jaké osobní údaje se shromažďují, jak a pro jaké účely, je subjekt Attindas, který dodává zdravotnické produkty vám nebo osobě, o niž pečujete.

Právní základ zpracování

 1. Máme vůči vám smluvní povinnost, například pokud si objednáte nebo zakoupíte naše hygienické produkty nebo pokud si vyžádáte bezplatné vzorky, abyste kterýkoliv produkt vyzkoušeli; nebo vůči zdravotní pojišťovně (či jinému subjektu oprávněnému působit v dané oblasti zdravotnictví), u níž jste vy (nebo osoba, o niž pečujete) pojištěni, abychom vám (nebo osobě, o niž pečujete), mohli dodat naše hygienické produkty.
 2. Máme právní závazek dodat vám naše hygienické produkty v rámci státního (veřejného nebo soukromého) systému zdravotního pojištění; nebo pro účely úplné nebo částečné úhrady ceny hygienických produktů dodaných vám nebo osobě, o niž pečujete, v rámci tohoto státního systému zdravotního pojištění;
 3. Máme oprávněný zájem plnit své povinnosti vyplývající ze smlouvy se státním systémem zdravotního pojištění nebo s jiným subjektem oprávněným působit v dané oblasti zdravotnictví nebo pro účely úplné nebo částečné úhrady ceny hygienických produktů dodaných vám nebo osobě, o niž pečujete, na základě smlouvy;
 4. Poskytování zdravotnických služeb, například poskytování inkontinenčních pomůcek pojištěným osobám v rámci státního systému zdravotního pojištění.

Jak jsou údaje shromažďovány

Vaše osobní údaje shromažďujeme:

 1. Přímo od vás, když s námi komunikujete, například údaje, které nám na vyžádání poskytnete telefonicky, e-mailem, na sociálních sítích nebo podrobně rozepsané ve formulářích, o jejichž vyplnění můžete být požádáni.
 2. Nepřímo z jiných zdrojů, například ze státního (veřejného nebo soukromého) systému zdravotního pojištění nebo vaší zdravotní pojišťovny nebo jiného subjektu oprávněného působit v dané oblasti zdravotnictví; nebo od lékaře, který předepisuje zdravotnické produkty vám nebo osobě, o niž pečujete.

Shromážděné údaje

Můžeme shromažďovat a zpracovávat následující osobní údaje o vás nebo osobě, o niž pečujete:

 1. Osobní identifikátory, kontaktní údaje a vlastnosti, například jméno a kontaktní údaje: e-mail, adresa, telefon, číslo dokladu totožnosti, číslo sociálního pojištění, datum narození, věk, pohlaví, antropometrické hodnoty;
 2. Údaje o sociální situaci (profesní postavení);
 3. Ekonomické a finanční údaje a údaje o pojištění (pojišťovna, číslo pojištěnce, bankovní údaje);
 4. Údaje o transakcích spojených se zbožím a službami (objednávky nebo nákupy našich hygienických produktů; dodávky našich hygienických produktů);
 5. Zdravotní informace, například lékařské předpisy získané od vašeho lékaře, které musíme přeposlat vaší zdravotní pojišťovně či jinému subjektu oprávněnému působit v dané oblasti zdravotnictví, pokud používáte inkontinenční pomůcky, jaký typ a velikost inkontinenčních pomůcek používáte, mobilita, velikost, kožní problémy atd. spojené s našimi hygienickými produkty).

Účely zpracování

Vaše osobní údaje využíváme pro následující účely:

 1. dodávání hygienických produktů (např. inkontinenčních pomůcek) v rámci státního (veřejného nebo soukromého) systému zdravotního pojištění.
 2. úplná nebo částečná úhrada ceny hygienických produktů dodaných vám nebo osobě, o niž pečujete, od systému zdravotního pojištění, vaší zdravotní pojišťovny (či jiného subjektu oprávněného působit v dané oblasti zdravotnictví) nebo zdravotní pojišťovny osoby, o niž pečujete.
 3. poskytnutí produktů nebo služeb, které jste si vyžádali, a řízení našeho smluvního vztahu s vámi. Například abychom vám mohli zodpovědět vaše otázky nebo odpovědět na komentáře, které jste nám zaslali; zasílat vám informace nebo vzorky, o které jste zažádali; plnit a vymáhat podmínky spojené s produktem nebo službou (což může v závislosti na konkrétním produktu nebo službě zahrnovat nahrávání telefonního hovorů mezi vámi a námi na důkaz poskytnutí produktu nebo služby nebo pro identifikaci potenciálního porušení podmínek spojených s produktem nebo službou, pro účely účetnictví, fakturace a ověřování plateb, pro účely vymáhání dluhů, dodání oznámení o nezaplacených, splatných a vymahatelných dluzích, o jejichž zaplacení jste byli požádáni, do záznamů týkajících se platební schopnosti); předat vám výhru, pokud vyhrajete v soutěži, publikovat obsah, který jste odeslali ke zveřejnění, sdílet vaše osobní údaje s organizacemi zpracovávajícími platby, požádat vás, abyste vyplnili dotazník, abychom lépe porozuměli vaší situaci a dokázali lépe posoudit vaše potřeby apod.;
 4. dodržení našich (smluvních a zákonných) závazků nebo obrana našich zájmů v soudním nebo správním řízení (v kterékoliv příslušné jurisdikci). Toto například zahrnuje vyhovění vládním nařízením a soudním příkazům v jakékoliv příslušné jurisdikci nebo sdílení osobních údajů s dalšími donucovacími orgány v souvislosti s jakýmkoliv povinným požadavkem; dodržování zásad skupiny Attindas (jako jsou zásady postupů proti úplatkářství) nebo sdílení informací se zdravotními pojišťovnami či jinými subjekty oprávněnými působit v dané oblasti zdravotnictví; reakce na právní řízení, jako jsou předvolání nebo žádosti o předložení důkazů, domáhání se zákonných práv a nápravy, hájení v soudních sporech a řízení veškerých interních stížností nebo nároků (které je možné nahlásit prostřednictvím interního systému whistleblowingu v souladu se zásadami whistleblowingu Attindas);

Na jak dlouho vaše údaje ukládáme

Vaše osobní údaje jsou bezpečně uloženy.

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 7 let (nebo po jakoukoliv delší dobu v souladu s místními předpisy platnými pro příslušný státní systém zdravotního pojištění) od konce posledního zdaňovacího období, k němuž se záznamy vztahují, pokud neexistuje právní důvod, který by nás nutil údaje zablokovat a uchovávat po delší dobu.

Údaje sdílené s třetími stranami

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s jinými subjekty Attindas mimo Evropu (zejména s naší přidruženou společností v USA, Attends Healthcare Products Inc. (8081 Arco Corp Drive, Suite 330, Raleigh NC 27617):

 1. pro účely uvedené v oddíle „Účely zpracování“.
 2. pokud je nutné vyhovět vašim preferencím ohledně přímého marketingu a cílené reklamy, tj. pokud jste souhlasili se zasíláním marketingových sdělení a realizací cílené reklamy; nebo
 3. na podporu realizace kteréhokoliv z výše uvedených účelů (např. poskytovatelé cloudových služeb, kteří nám dodávají IT infrastrukturu, kterou používáme, abychom vám dodali produkt nebo službu nebo pro účely řízení, správy a podpory v rámci skupiny, včetně IT podpory, finanční a účetní podpory a interních auditů). Někteří tito příjemci z řad třetích stran se mohou nacházet po celém světě včetně zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), Spojené království (VB) a Švýcarsko (jako například Spojené státy americké). V těchto zemích mohou platit normy ochrany osobních údajů, které nemusí nutně odpovídat předpisům platným v EHP, VB a Švýcarsku (přičemž v takovém případě přijmeme specifická ochranná opatření v souvislosti s osobními údaji pocházejícími z EHP, VB a/nebo Švýcarska, například zajistíme, aby třetí strana byla vázána jinou odpovídající úrovní ochrany nebo s námi uzavřela písemnou smlouvu vyžadující, aby tato třetí strana zajistila úroveň ochrany osobních údajů odpovídající úrovni požadované v EHP, VB a Švýcarsku).

Vaše osobní údaje mohou být rovněž sdíleny s veřejnými orgány v souladu s příslušnými právními závazky a s poskytovateli služeb z řad třetích stran, kteří nám pomáhají naplňovat výše uvedené účely.

Jaké jsou vaše povinnosti, když nám poskytnete své osobní údaje nebo nám k nim umožníte přístup?

Jste povinni poskytovat přesné osobní údaje, musíte být starší 18 let (*) a zajistit, aby údaje byly aktuální. Musíte naplňovat veškeré požadavky právních předpisů na ochranu údajů a soukromí, které se na vás vztahují. Musíte postupovat v souladu s veškerými bezpečnostními opatřeními na Webových stránkách, která nesmíte deaktivovat. Pokud vystupujete jako (oprávněný nebo faktický) zástupce právnické osoby, jste povinni poskytnout pouze své profesní kontaktní údaje v souvislosti s danou právnickou osobou (v žádném případě své soukromé kontaktní údaje).

(*) Nemáme v úmyslu shromažďovat údaje osob mladších 18 let ani se na ně při shromažďování osobních údajů zaměřovat; jste-li mladší 18 let, žádáme vás, abyste nám své osobní údaje neposkytovali.

Jaká jsou vaše práva, když poskytnete své osobní údaje?

V souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů máte mimo jiné následující práva:

Právo na přístup - Máte právo vyžádat si od nás kopie svých osobních údajů (blíže viz čl. 15 GDPR ).

Právo na opravu - Máte právo nás požádat, abychom opravili údaje, které považujete za nepřesné. Rovněž máte právo požádat nás, abychom doplnili informace, které považujete za neúplné (blíže viz čl. 16 GDPR).

Právo na výmaz - Máte právo nás požádat, abychom vaše osobní údaje za určitých okolností vymazali (blíže viz čl. 17 GDPR).

Právo na omezení zpracování - Máte právo nás požádat, abychom za určitých okolností omezili zpracování vašich údajů (blíže viz čl. 18 GDPR).

Právo vznést námitku proti zpracování - Máte právo za určitých okolností vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů (blíže viz čl. 21 GDPR).

Právo na přenositelnost údajů - Máte právo nás požádat, abychom za určitých okolností předali údaje, které jste nám poskytli, jiné organizaci nebo vám (blíže viz čl. 20 GDPR).

Za uplatnění svých práv nejste povinni platit žádný poplatek. V případě, že podáte žádost, jsme povinni odpovědět bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Pokud chcete podat žádost, kontaktujte nás na adrese dpc.dataprivacy@attindas.com Na vaši žádost zareagujeme bez zbytečného odkladu a v každém případě ve lhůtě stanovené právním předpisem.

Kromě toho v případě, že je zpracování založeno na vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založeného na vašem souhlasu, než jste jej odvolali.


Pojmem „GDPR“ je v tomto dokumentu myšleno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Jak podat stížnost

Můžete rovněž podat stížnost u svého místního úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud nejste spokojeni s tím, jak jsme s vašimi údaji nakládali: 
Země Úřad pro ochranu osobních údajů Webové stránky
Rakousko Österreichische Datenschutzbehörde http://www.dsb.gv.at/
Belgie Commission de la protection de la vie privée Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer http://www.privacycommission.be/
Chorvatsko Croatian Personal Data Protection Agency http://www.azop.hr/
Česká republika The Office for Personal Data Protection - Úřad pro ochranu osobních údajů http://www.uoou.cz/
Estonsko Estonian Data Protection Inspectorate (Andmekaitse Inspektsioon) http://www.aki.ee/en
Finsko Office of the Data Protection Ombudsman http://www.tietosuoja.fi/en/
Francie Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - CNIL http://www.cnil.fr/
Německo Der Hessische Datenschutzbeauftragte Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189, Wiesbaden https://datenschutz.hessen.de/
Kontaktní údaje úřadů pro ochranu osobních údajů dalších německých spolkových republik jsou k dispozici na adrese:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
Maďarsko National Authority for Data Protection and Freedom of Information http://www.naih.hu/
Irsko Data Protection Commissioner http://www.dataprotection.ie/
Itálie Garante per la protezione dei dati personali http://www.garanteprivacy.it/
Lotyšsko Data State Inspectorate http://www.dvi.gov.lv/
Litva State Data Protection http://www.ada.lt/
Lucembursko Commission Nationale pour la Protection des Données http://www.cnpd.lu/
Nizozemsko Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
Norsko Datatilsynet The Data Inspectorate https://www.datatilsynet.no/
Polsko The Bureau of the Inspector General for the Protection of Personal Data - GIODO http://www.giodo.gov.pl/
Portugalsko Comissão Nacional de Protecção de Dados - CNPD http://www.cnpd.pt/
Rumunsko The National Supervisory Authority for Personal Data Processing http://www.dataprotection.ro/
Slovensko Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic http://www.dataprotection.gov.sk/
Slovinsko Information Commissioner https://www.ip-rs.si/
Španělsko Agencia de Protección de Datos https://www.agpd.es/
Švédsko Datainspektionen http://www.datainspektionen.se/
Švýcarsko Data Protection and Information Commissioner of Switzerland Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter https://www.edoeb.admin.ch
Spojené království The Information Commissioner’s Office https://ico.org.uk

Více informací naleznete na následující adrese: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se toho, jak zpracováváme vaše osobní údaje nebo v souvislosti s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, neváhejte kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů e-mailem na adrese (dpc.dataprivacy@attindas.com). Rádi vám pomůžeme.