Staráme se

Záleží nám na lidech, společnosti i na naší planetě 

Společnost Attends odpovědně přistupuje ke zlepšování energetické účinnosti a využívání zdrojů. Zároveň vyhodnocuje dopady své činnosti na životní prostředí. Udržitelný rozvoj a uvědomělý přístup k ekologii je přirozenou součástí našeho stylu práce. Výsledky našeho mnohaletého úsilí dokazují, že jsme dosáhli mnoha změn k lepšímu.

Všichni víme, že musíme vzájemně spolupracovat a uvědomit si, proč je důležité myslet a jednat tak, abychom přispěli k trvalé udržitelnosti.  Chceme proto zapojit naše zaměstnance, dodavatele, zadavatele zakázek, zdravotníky, uživatele, rodiny i přátele, abychom se od sebe mohli navzájem učit. Věříme, že tak přispějeme k rychlejšímu zlepšení životního prostředí a dalšímu pokroku v oblasti ekologie. Sami i společně máme možnost omezit negativní dopady, které mohou být důsledkem činnosti každého z nás.

Společně můžeme každý den něco změnit!

Inovativní výrobky a vysoká záruka kvality

Neustále své výrobky dál vyvíjíme, abychom optimalizovali jejich funkci i kvalitu, zároveň se snažíme snižovat jejich dopad na životní prostředí. V rámci návrhu výrobků Attends sledujeme i jejich životní cyklus, abychom posoudili, jaký budou mít dopad na životní prostředí. Od roku 2004 se nám tak například podařilo snížit uhlíkovou stopu u výrobků Cover-Dri o 25 %.

Přečtěte si více o

Přečtěte si více o našich výrobcích, baleních a logistice.

Přečtěte si více

Přečtěte si více o tom, jak snižujeme svou uhlíkovou stopu.

Přečtěte si více

Produkty Attends jsou vyráběny pomocí 100% obnovitelné elektřiny.

Evropský výrobní závod společnosti Attends se nachází v Aneby, ve švédské provincii Småland.  Inkontinenční pomůcky se zde vyrábí již více než 40 let. Náš výrobní závod využívá 100 % obnovitelnou elektřinu a dálkové vytápění.Zařízení je rovněž držitelem certifikátů ISO 14001, 9001, 13485, IFS HPC a FSC a PEFC.

Přečtěte si více o

Přečtěte si více o tom, jak nakládáme s odpady bez potřeby skládkování a o naší výrobě.

Přečtěte si více

Nordic Swan Ecolabel & Oeko-tex

Přečtěte si více

Ty správné výrobky pro každého 

Ve společnosti Attends jsme přesvědčeni, že bychom se vždy měli při poskytování péče při inkontinenci zaměřit na člověka a vycházet z jeho individuálních potřeb. To ostatně přináší mnohé výhody v oblasti udržitelnosti, protože vhodně přizpůsobené výrobky snižují riziko, že se vystaví zbytečné nebo nesprávné recepty, snižuje se dopad na životní prostředí a má to i své ekonomické výhody.

Naše analýzy životního cyklu výrobku ukazují, že se dopad na životní prostředí zvýší o 15 %, pokud se použije o jeden stupeň vyšší úroveň absorpce, než je potřeba, a o 30 %, pokud je zvolen výrobek s absorpcí o dva stupně vyšší.

Naším hlavním cílem je podporovat naše zákazníky i zdravotníky a vzdělávat je v tom, jak celý náš sortiment výrobků používat, a zároveň jim poskytovat obecné znalosti o inkontinenci, abychom společně našli vhodná individuální řešení, která našim uživatelům zajistí bezpečí, aniž by měla negativní dopad na životní prostředí.

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA KLIMA – Náš výrobní závod využívá 100 % obnovitelnou elektřinu a obnovitelné dálkové vytápění. To snížilo naše Scope 1 a 2 emise o 95 %. Finančně přispíváme na ověřené projekty snižování emisí, abychom kompenzovali naše zbývající emise z Scope 1 a 2 a některé emise z Scope – jako jsou energetické emise „směrem nahoru“, dojíždění zaměstnanců a služební cesty.

Nordic Swan Ecolabel - A wide range of Attends products have received the Nordic Swan Ecolabel Certification – a world-leading ecolabel with high awareness and credibility, existing for over 30 years. Having the Nordic Swan certification means that our products have amongst the lowest environmental impact within the relevant product group.

FSC a PEFC  –Výrobky Attends jsou certifikovány dle FSC® (FSC C117935) a PEFC™. Veškerá buničina používaná při výrobě produktů Attends pochází od dodavatelů certifikovaných dle FSC® nebo PEFC ™. Buničina splňuje minimálně požadavky standardu FSC Controlled Wood, což znamená, že původ vláken byl zkontrolován nezávislou třetí stranou.

ISO 14001 Certifikace poskytuje záruku, že dopady naší společnosti na životní prostředí jsou měřeny, kontrolovány a zlepšovány.

Öko-Tex Standard 100.  Pokud výrobek nese označení STANDARD 100, pak každá jeho složka byla testována na přítomnost škodlivých látek a výrobek je zdravotně nezávadný. V současnosti mají tuto certifikaci výrobky Attends Cover-Dri (SE 21-260 RISE IVF) a fixační kalhotky Attends (6234-7001 DTI Dánsko), pracujeme na certifikaci i dalšího sortimentu.

Další informace naleznete v Politika životního prostředí a Politika kvality

Přečtěte si více o našich produktech

Zobrazit produkty