Attends products for all

Lehká inkontinence u mužů

Únik několika kapek moče. Často se objevuje po domočení.

Střední inkontinence u mužů

Malé, někdy i větší úniky moče. Ne vždy včasné dosažení toalety. Možné naléhavé nutkání na močení.

Těžká inkontinence u mužů

Velký únik moče bez možnosti včasného dosažení toalety. Omezená nebo žádná kontrola nad svěrači.

Ostatní pomůcky

Níže naleznete seznam produktů, které lze použít jako doplněk inkontinenčních pomůcek Attends.